Certifikace trezorů T-SAFE

Všechny výrobky firmy T-SAFE jsou odzkoušeny akreditovanou zkušební laboratoří č. 1095 TREZOR TEST s.r.o. a jsou certifikovány dle českých a evropských norem. Certifikáty jsou akceptovány ve všech členských zemích EU.

Všechny originální výrobky T-SAFE jsou řádně označeny certifikačními štítky. Seznam certifikovaných výrobků T-SAFE naleznete na oficiálních webových stránkách certifikační autority: www. trezortest.cz 

Trezory jsou rovněž certifikovány Národním bezpečnostním úřadem pro použití k ochraně utajovaných dokumentů v příslušných stupních utajení.

Testování produktů si provádíme i sami. Vývoj nového typu trezoru je poměrně náročná a finančně nákladná záležitost. Je ale nutná, pokud chceme vyrábět opravdu kvalitní produkty.  

certifikaty-tsafe-1410125048.png