Co jsou bezpečnostní třídy
a co znamenají?

tridy

Bezpečnostní třída trezoru udává stupeň jeho odolnosti proti mechanickému napadení a slouží rovněž k orientaci zákazníka, jak bezpečný (odolný) trezor si kupuje.
Informace o bezpečnostní třídě slouží také komerčním pojišťovnám k přiřazování limitů plnění pojistné události.
Trezory a trezorové dveře vyrábíme podle normy ČSN EN 1143-1+A1 v bezpečnostní třídě 0., I., II., III., přičemž platí, že čím vyšší bezpečnostní třída tím větší odolnost proti napadení.
Konstrukčně jednodušší a méně bezpečné jsou sejfy se základní bezpečností, které vyrábíme dle ČSN 916012. Sejfy vyrábíme ve třídě Z2 a Z3, přičemž platí stejná úměra jako u trezorů. 

Odolnost se zjišťuje průkaznou zkouškou ve státem akreditované zkušebně podle výše uvedených norem. Při zkouškách je prováděn částečný a úplný průlom do trezoru a podle doby potřebné k dosažení průlomu a podle druhu použitého nářadí (kyslíková pálící souprava, vrtačka, bruska, páčidla apod.), je vystaven zkušební protokol s uvedením počtu odporových jednotek (RU), které trezor při zkoušce dosáhl.

Na základě tohoto zkušebního protokolu zařadí certifikační orgán výrobek do odpovídající bezpečnostní třídy a vydá certifkát shody dle příslušných norem. Výrobce musí tyto informace vepsat do výrobního štítku, jež se připevní na viditelné místo - vnitřní stranu dveří výrobku.

Certifikát má platnost 3 roky, poté musí výrobce provést certifikaci. Pro vyrobené a prodané trezory však platí přidělená bezpečnostní třída na dobu neomezenou. K identifikaci vždy slouží výrobní štítek (rodný list) trezoru.